Úvod

Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom vás pozvali na již 23. ročník středoevropské geografické konference. Setkání českých a slovenských geografů tradičně probíhající pod regionálním zacílením na středoevropský prostor. Pravidelná setkání v Brně a v Nitře jsou v současnosti již ojedinělou možností seznámit se navzájem se širokým přehledem aktivit geografů po obou stranách mladé politické hranice. Jednání se budou odehrávat v těchto základních sekcích: Krajina jako laboratoř, Užitečná geografie, Digitální geografická data a Geografické vzdělávání. Stále aktivnějšímu geografickému dorostu ke vzájemnému poznání a výměně poznatků poslouží sekce Mladí geografové. Uvítáme rovněž posterovou sekci s prezentacemi aktuálních výstupů z činnosti. Podíváme se také po novinkách ve vybavenosti města Brna a neformálně prodiskutujeme další zajímavá témata.

V letošním roce dožívá významného jubilea prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc. (85 let), proto celá konference bude organizována na jeho počet jako poděkování za dosavadní přínos nejen české geografii. Pan prof. přijal pozvání k osobní účasti na konferenci.   

 

Těšíme se na viděnou v Brně.

Katedra geografie

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

 

 
Důležité informace!

Registrace probíhá elektronicky prostřednictvím obchodního centra MU od 11. března 2015 do 14. září 2015.

Odkaz na registrační formulář: http://geokonference.ped.muni.cz/registrace (funkční od 11. března 2015).

V případě nefunkčnosti on-line registračního formuláře, prosím použijte registrační formulář, který je dostupný zde. Vyplněný formulář odešlete na lnenicka@ped.muni.cz nejpozději do 14. září 2015!  

Příspěvky zasílejte na lnenicka@ped.muni.cz nejpozději do 14. září 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. cirkulář ke stažení zde